Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Đặt hình nền màn hình Home và hình nền màn hình khóa cho điện thoại Android

Kết quả hình ảnh cho set wallpaper for lock screen and home screen

Một số dòng máy điện thoại Android có riêng Launcher đi kèm theo phiên bản Android đi kèm theo máy. Do vậy việc đặt hình nền cho màn hình HOME và màn hình KHÓA của điện thoại được làm trong Launcher đi theo máy mới có hiệu lực.

Nếu bạn sử dụng Launcher khác được tải về từ Play Store thì sẽ không đặt được hình nền (cho màn hình KHÓA - lock screen).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét