Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Cách thay đổi chủ đề mới của Chrome (Bao gồm chế độ tối - Dark Mode)

Các chủ đề mới được tải lên vào ngày 11 tháng 2, được ghi có vào "Nhóm Chrome" cho phép bạn vẽ trình duyệt màu đen, vàng, xanh lam, hồng hồng và nhiều màu sắc khác. Các chủ đề này không chỉ điều chỉnh màu sắc của các thanh menu và giao diện, mà còn lát một lớp màu vào trang chủ Google mặc định.

Liệu đây có phải là Chế độ tối thực sự đã được đồn đại cho Chrome vào tháng trước (tháng 1 năm 2019) hay không. Nếu Chế độ tối như vậy xuất hiện, nó sẽ được chào đón nhiều hơn, vì chủ đề Jet Black không thay đổi màu sắc của các menu của bạn. Thêm chủ đề tương đối đơn giản, nhưng chuyển đổi chúng có thể dễ dàng hơn. Đây là những gì bạn cần biết:


Cách sử dụng các chủ đề của Chrome
1. Vào trang  https://chrom.google.com.vn/webstore/carget/theme?hl=vi 2. Chọn một chủ đề (theme): Just Black.

3. Nhấp vào Add to Chrome.

4. Để chuyển sang một chủ đề khác, lặp lại các bước 1, 2 và 3.

5. Để trở về mặc định, hãy điều hướng đến chrome://settings/appearance và chọn "Reset to default."

Xin chúc mừng, bạn đã thay đổi "bộ áo" cho Chrome dựa trên sở thích của bạn.

Theo laptopmag.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét