Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Về kỹ năng giao tiếp giữa nhân viên lập trình và người không biết kỹ thuật

Ảnh: hackernoon

Khả năng giao tiếp một cách chính xác một ý tưởng hay khái niệm để người khác có thể hiểu được đến nay là kỹ năng quan trọng nhất trong một doanh nghiệp nhỏ dựa trên phần mềm. Các lập trình viên đã phát triển thuật ngữ riêng của họ để giao tiếp với nhau mà những người bên ngoài thế giới lập trình có thể không hiểu. Lời giải thích đơn giản nhất mà bao gồm các thông tin quan trọng nhất thường là tốt nhất. Sử dụng thuật ngữ để cố gắng chứng minh sự thông minh và ưu việt thường là cách sai lầm khi đi về truyền đạt một ý tưởng. Cư xử khiếm nhã với người khác khiến người khác khó khăn hơn để hiểu bạn. Thực hành ý tưởng bày cho bạn bè phi kỹ thuật có thể giúp bạn nhận được thông tin phản hồi hữu ích. Các kỹ thuật như loại suy, giai thoại, và ẩn dụ là công cụ tuyệt vời để nhận ý tưởng trên. Là tốt khi bạn thừa nhận là không biết một cái gì đó, và nó thường tốt hơn so với đánh mất sự tôn trọng  biết đuợc cái gì là sai, miễn là bạn chủ động để tự học.

Theo adventures.michaelfbryan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét