Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

GameSnacks - nền tàng game đơn giản, nhẹ cho các thiết bị cấu hình thấp


Nhiều trò chơi không nạp tốt trên các thiết bị bộ nhớ thấp và mạng 2G hoặc 3G. Google đã giới thiệu GameSnacks để giải quyết vấn đề này. GameSnacks trò chơi được nhanh chóng, dễ dàng để chơi, và có sẵn trên mọi thiết bị kết nối với internet. GameSnacks sẽ có sẵn cho người dân ở Indonesia thông qua Gojek. GameSnacks đạt hiệu suất nhanh qua giảm kích thước của trang HTML ban đầu được nạp bằng cách nén các yếu tố và chờ đợi để tải chúng khi cần thiết. Google đã sẵn sàng để các nhà phát triển để liên hệ với nhóm GameSnacks nếu họ muốn tạo trò chơi và ứng dụng cho nền tảng này.

Theo blog.google

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét