Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Nguồn học an ninh thông tin miễn phí trên Github


Kho Github này chứa hướng dẫn về việc trở thành  gia an ninh thông tin.  Thư viện này đi qua các khái niệm cơ bản của an ninh thông tin, thảo luận về các bước cơ bản và các công cụ  thử nghiệm, và cũng liên kết nguồn lực bổ sung để biết thêm thông tin. Người học được khuyến khích thực hành kỹ năng của họ về những thách thức và sử dụng thông tin có trách nhiệm.

Theo TLDR

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét