Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

[Trang web tốt] Kiệt sức khi làm việc trong ngành công nghệ cao

Ảnh  BurnoutIndex.org

Trang web này có một bài kiểm tra mà hỏi về cảm xúc và nhận thức của bạn về công việc hiện tại của bạn. Sau đó đánh giá rủi ro kiệt sức của bạn và liệt kê các yếu tố nguy cơ chính của bạn cho kiệt sức. Trang web này cũng cung cấp một số thông tin về mỗi yếu tố nguy cơ. Một báo cáo chi tiết hơn có sẵn sau khi đăng ký tham gia Global IT Burnout Index.

Link trang web https://burnoutindex.org/

Theo BurnOutIndex

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét