Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Đại dịch sẽ kết thúc như thế nào? 😷

Ảnh: Joan Wong

SARS-CoV 2 chưa được biết tới cách đây ba tháng, và bây giờ nó đã lan sang hầu hết các nước, lây nhiễm cho hàng trăm ngàn người. Nó đã phá vỡ xã hội hiện đại trên thang điểm mà hầu hết mọi người chưa bao giờ chứng kiến. Một đại dịch quy mô này đã được dự đoán trong nhiều năm. Đại dịch sẽ kiểm tra khả năng phục hồi của ngay cả những hệ thống y tế hầu hết được trang bị tốt. Tương lai của các thế hệ tiếp theo phụ thuộc vào quyết định thực hiện trong những tuần tiếp theo.
Ngay cả sau khi đại dịch kết thúc, sẽ có nhiều rào cản phải vượt qua như việc người đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần từ sự thiếu tiếp xúc của con người, vượt qua những kỳ thị chủng tộc gây ra bởi virus, và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, một số thay đổi có thể trở nên tốt hơn. Ví dụ, người ta có thể bắt đầu thực hiện rửa tay như một thói quen, làm việc trong khi ốm cuối cùng sẽ không được khuyến khích. Sau vụ 11 tháng 9, thế giới tập trung vào việc chống khủng bố, và sau đại dịch COVID-19, sự chú ý có thể chuyển sang sức khỏe cộng đồng.

Theo theatlantic

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét