Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Bức ảnh bị rò rỉ tiết lộ thẻ ghi nợ thông minh Google


Google đang phát triển thẻ ghi nợ vật lý và ảo của riêng mình. Các thẻ sẽ đồng thương hiệu với các đối tác ngân hàng khác nhau, bao gồm CITI và Stanford Federal Credit Union. Kết hợp với Google Pay, thẻ này là câu trả lời của Google cho Apple Pay và thẻ thanh toán của Apple. Điều này có nghĩa rằng Google sẽ trở thành một công ty dịch vụ tài chính và bắt đầu cung cấp các dịch vụ khác mà các ngân hàng thường cung cấp.

Nguồn techcrunch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét