Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Dự án mới của Microsoft 'Planetary Computer' sẽ sử dụng dữ liệu về môi trường toàn cầu để hỗ trợ phát triển bền vững 🌍

Image Credits: Aleksandar Georgiev (opens in a new window)/ Getty Images

Planetary Computer của Microsoft là một nỗ lực mà sử dụng tổng hợp dữ liệu về môi trường toàn cầu để hiểu rõ hơn những thách thức phải đối mặt với sức khỏe hành tinh và để cung cấp những câu trả lời về cách kế hoạch cho sự bền vững. Máy tính sẽ hoàn thành nhiệm vụ như cung cấp ảnh vệ tinh có thể tìm kiếm, thông tin môi trường sống các loài trên toàn cầu, và nhiều hơn nữa. Đây là một quá trình tiến hóa của Microsoft AI cho Trái đất - chương trình này đã được đưa ra vào năm 2017.

Theo techcrunch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét