Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Phát hiện mới cộng đồng của vi khuẩn có thể nhớ các kích thích

Dấu ấn bộ nhớ: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng ánh sáng để gây ấn tượng với một mẫu phức tạp

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tập thể của vi khuẩn đặc trưng công suất mạnh mẽ cho bộ nhớ. Các nhà khoa học kích thích các tế bào vi khuẩn bằng ánh sáng. Vài giờ sau đó, các vi khuẩn vẫn có thể nhớ những tiếp xúc, và quá trình này có thể được thao tác sao cho mô hình bộ nhớ nổi. Nghiên cứu này có thể cung cấp manh mối về cách tế bào thần kinh trong não làm việc, và kết quả mở ra khả năng tạo hệ thống máy tính cơ bản với các sinh vật sống.

Nguồn phys

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét