Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Golden Gate dự án (GitHub Repo)


Golden Gate là một khuôn khổ cho phép thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy giữa các thiết bị IOT qua Bluetooth Low Energy. Nó cho phép các nhà phát triển để dễ dàng thực hiện chức năng sử dụng các tiêu chuẩn quen thuộc ngay cả khi hệ điều hành cơ bản hoặc phương tiện giao thông không hỗ trợ.

Nguồn github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét