Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Sciter (Website)

Một số ứng dụng thực tế sử dụng công cụ lõi Sciter cho UI - HTML/CSS trong phần mềm.

Sciter là một công cụ có khả năng nhúng cho phép các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng máy tính để bàn nền tảng với HTML, CSS, và kịch bản. Hơn 10 năm qua, Sciter đã trở thành một nền tảng phổ biến và lựa chọn một số của hầu hết các sản phẩm chống virus nổi tiếng trên thị trường. Các ứng dụng được xây dựng với Sciter thể nhỏ hơn những người xây dựng với Electron hoặc Qt hơn 10 lần.

Nguồn sciter.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét