Thứ Ba, 3 tháng 8, 2021

WebRTC, học Laravel

Mọi điều bạn từng muốn biết về WebRTC 

WebRTC (Web Real-Time Communication) là một tập hợp các API cho phép truyền dữ liệu từ mạng ngang hàng. Nó được sử dụng cho các mạng trực tuyến hoặc P2P như Torrent. WebRTC vẫn yêu cầu một máy chủ để kết nối các đồng nghiệp, nhưng kết nối giữa các đồng nghiệp đã được mã hóa. Bài viết này giải thích cách hoạt động của WebRTC, chỉ đề cập đến các API cốt lõi.

Theo openreplay blogLộ trình học tập Laravel (GitHub Repo)


Kho này chứa một lộ trình học tập cho Laravel. Nó liệt kê các chủ đề để học theo thứ tự và cung cấp các liên kết đến các tài nguyên.

MaytinhXuan tổng hợp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét