Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Asahi Linux là phân phối Linux đầu tiên hỗ trợ Apple Silicon

 


Asahi Linux cho Apple Silicon là bản phân phối Linux đầu tiên cung cấp hỗ trợ riêng cho chip Apple M1. Asahi Linux hiện có sẵn trong một bản phát hành alpha nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển và người dùng thành thạo. Việc chạy hệ điều hành sẽ không yêu cầu thiết bị đã bẻ khóa và nó sẽ không ảnh hưởng đến mức độ bảo mật của bất kỳ bản cài macOS nào trên máy. Vẫn còn một số tính năng phần cứng không hoạt động. Video cho thấy MacBook Air khởi động Asahi Linux có sẵn trong bài báo.

Maytinhxuan 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét