Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Microsoft Teams sử dụng AI để cải thiện tiếng vang và gián đoạn và âm thanh


Microsoft đang sử dụng máy học để cải thiện âm thanh trong Teams. Các mô hình học máy đang được sử dụng để giảm tiếng vang và cải thiện chất lượng cuộc gọi. Việc loại bỏ tiếng vang cho phép nhiều người nói cùng một lúc. Tất cả quá trình xử lý được thực hiện tại trên các thiết bị khách hàng. Video sau đây thể hiện tính năng chất lượng cuộc gọi được cải thiện.Maytinhxuan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét