Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2023

Những sai lầm cần tránh khi học lập trình là gì? • Không biết toàn bộ sức mạnh biểu cảm của ngôn ngữ đang học. Ví dụ: C++ được sử dụng rất phổ biến, nhưng rất ít người biết rằng nó cũng có các thư viện chức năng STL. C++ có thể cung cấp cho bạn các chức năng được xác định trước với độ phức tạp tốt nhất có thể, ví dụ: thuật toán, vectơ, chuỗi, v.v.
 • Không hiểu tại sao bạn muốn học lập trình.
 • Không sử dụng trình gỡ lỗi.
 • Nghiên cứu vô tận, xem video, v.v. là vô giá trị nếu bạn không dành thời gian viết mã thực sự.
 • Viết toàn bộ mã trong một khối, nghĩa là không tạo hàm trong mã.
 • Làm ngay các phần mềm lớn.
 • Viết mã mà không có kế hoạch: Trước tiên, hãy phát triển một giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn, lập một số phác thảo hoặc thuật toán sơ bộ rồi bắt đầu viết mã.
 • Lên kế hoạch quá nhiều trước khi viết mã cũng không tốt.
 • Không đặt mục tiêu và thời hạn cụ thể thực tế cho việc học viết mã.
 • Không học các thuật ngữ cơ bản liên quan đến ngôn ngữ và công nghệ mà bạn sẽ sử dụng.Ví dụ, thứ tự từ điển là gì?
 • Không mua được sách tham khảo để học.
 • Đọc mã của người khác không phải là xấu, nếu bạn thất bại ngay cả khi đã cố gắng hết sức. Nó sẽ cung cấp cho bạn những ý tưởng mới.
 • Viết comments không phải là lãng phí thời gian trong quá trình viết mã.
 • Nghĩ rằng bạn cần 5 màn hình khác nhau để học cách viết mã.
 • Không thực hành mã hàng ngày: Cách duy nhất để lập trình tốt hơn là lập trình thực sự.
 • Không biết sử dụng Google: Trong bối cảnh hiện tại, Google có thể trả lời bất cứ điều gì; với điều kiện là người ta tìm kiếm nó một cách chính xác.Là một lập trình viên thì phải biết sử dụng Google để giải quyết các câu hỏi phát sinh trong quá trình lập trình.
 • Không làm chương trình cạnh tranh trực tuyến: Họ sẽ cung cấp cho bạn những vấn đề thực tế để kiểm tra khả năng sử dụng các khái niệm của bạn. Điều này sẽ giúp tăng khả năng hiểu ngôn ngữ.

Maytinhxuan 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét