Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Máy tính nên mua - HP - ENVY 27" Touch-Screen All-In-One (1700USD)


HP - ENVY 27" 

Touch-Screen All-In-One - Intel® Core™ i7 processor - 16GB Memory - 256GB Solid State Drive

HP - ENVY 27" Touch-Screen All-In-One - Intel® Core™ i7 processor - 16GB Memory - 256GB Solid State Drive - HP finish in ash silver sparkle - Front Zoom

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét