Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

So sánh tốc độ mạng của các loại dịch vụ truy cập internet trên sóng điện thoại

So sánh tốc độ mạng của các loại dịch vụ truy cập internet trên sóng điện thoại. Hiện nay Viettel và Vinaphone đã cung cấp dịch vụ H+ (HSPA+) cho tốc độ truy cập 168Mbps.
  • GPRS  - General Radio Packet Service
  • EDGE - Enhaced Data GSM Evolution
  • 3G - 3th Generation
  • HSPA - High-Speed Packet Access
  • HSPA+ - Evolved High-Speed Packet Access
  • LTE - Long Term Evolution


GPRS (114Kbps)  <  EGDE (368Kbps)  <  3G(3.1Mbps)  <  HSPA (14Mbps)  <  HSPA+(168Mbps)  <  4G/LTE/WiMAX ( above 500Mbps) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét