Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

[Tips] Một số Extensions hữu ích cho Chrome, Firefox và Opera

Extensions mạng riêng ảo VPN

 • Google Chrome (ZenMate; Hola Better Internet; DotVPN)
 • Mozzila Firefox (Hola Unblocker, ProxMate, ZenMate Security & Privacy VPN)
 • Opera VPN (bật tính năng VPN sẵn có trong Opera)

1. Extensions/Add-ons chặn quảng cáo

 • Google Chrome (uBlock Origin, AdGuard Adblocker)
 • Mozzila Firefox uOrigin (đã được tích hợp sẵn trong. Chỉ cần bật lên)
 • Opera Block ads(sử dụng tính năng có sẵn có trong Opera)
 • Ghostery để chặn các trang mạng ghi dấu của bạn (tracker).

2. Extensions ghi nhớ mật khẩu

 • LastPass sẵn có cho cả 3 trình duyệt Chrome, Firefox và Opera.

3. Extensions tải videos
 • Google Chrome (Video download helper)
 • Mozzila Firefox (Video download helper)
 • Opera (FVD)
4. Extensions dịch trực tiếp Anh-Việt

 • Google Chrome (Context Menu 2.0 for Google Translate);
 • Opera (Translator)
 • Mozzila Firefox (Right Click Translate)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét