Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Bảo vệ dữ liệu và danh tính của bạn trên mạng như thế nào? (phần 2)

Mã độc nhằm vào lỗ hổng trên các phần mềm không được cập nhật và trên các phần mềm cũ để lây lan và phá hoại. Gần đây là mã độc tống tiền WannayCrypt. Ransomeware này lây lan bằng cách tìm kiếm các máy tính sử dụng phần mềm cũ ( nhưWindows XP; Windows 7;Windows 2003) hoặc phần mềm không được cập nhật bản vá (như Windows 7/8) để lây lan. Sau đó nó phá hoại dữ liệu bằng hình thức mã hóa toàn bộ dữ liệu của nạn nhân.

Việc sử dụng phần mềm cũ hoặc sử dụng phần mềm không được cập nhật là cơ sở để ransomware lây lan, phát tán và phá hoại dữ liệu trên máy tính. Do đó, hiển nhiên, để ngăn ngừa sự lây lan và phá hoại của loại mã độc này thì chúng ta cần phải sử dụng phần mềm mới nhất và cập nhật thường xuyên phiên bản mới và các bản vá lỗi của Windows (nghĩa là bật tính năng tự động Windows Update).

Sau đây là các phần mềm (hệ điều hành) cũ chúng ta không nên sử dụng nữa. Hoặc nếu đang sử dụng mà chưa có điều kiện nâng cấp (upgrade) thì cần cập nhật đầy đủ các bản vá lỗi (patches và service patch).


  • MS Windows XP : không nên sử dụng nữa;
  • MS Windows 2003 Server:  cần nâng cấp lên phiên bản 2008/2012 và cập nhật. Nếu đang sử dụng thì nên cập nhật đủ các bản vá lỗi.
  • MS Windows 7/8/8.1: cần nâng cấp lên phiên bản Windows 10 và cập nhật. Nếu đang sử dụng thì nên cập nhật đủ các bản vá lỗi.

Ngoài ra các phần mềm khác cũng theo nguyên tắc trên đây là chỉ sử dụng các phiên bản mới nhất và cập nhật các bản vá lỗi (nếu có) của nhà cung cấp. Như các phần mềm: MS Office; Adobe Acrobat Reader; Skype; Flash Player; Winzip; Bandzip; các phần mềm antivirus;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét