Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Sự khác nhau giữa USB 2.0 và USB 3.0


Về hình thức cổng USB trên máy tính
Cổng USB 3.0 có miếng nhựa màu xanh nước biển. Trên một số máy tính ghi SS hay Super Speed nếu không có dấu hiệu miếng nhựa màu xanh.


Hình ảnh có liên quan

Về hình thức đầu cáp USB
Đầu cáp USB 3.0 màu xanh nước biển.

Kết quả hình ảnh cho usb 2.0 port vs usb 3.0 port

Về tốc độ đọc/ghi dữ liệu

Tốc độ USB 3.0 = 3 lần tốc độ USB 2.0.
Nguồn tham khảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét