Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

‎Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt chế độ hạn chế‎ (Restricted mode) trên Youtube

Kết quả hình ảnh cho youtue restriced mode

Với sự phổ biến của các thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại và TV. Các nội dung video trên Youtube do đó được xem rất nhiều và dễ dàng.

Đặc biệt đối tượng sử dụng nhiều là trẻ con cần được giới hạn các nội dung để trẻ chỉ xem các nội dung phù hợp. Tránh ảnh hưởng xấu đến cuộc sống và sự phát triển của trẻ.

Hướng dẫn sau đây chỉ cho bạn cách tắt hoặc bật chế dộ hạn chế (restricted mode) để giới hạn các nội dung người lớn trên Youtube. Trên các thiết bị điện thoại, TV và máy tính bảng.

‎Cách bật/tắt chế độ hạn chế 


‎Android‎ ‎Máy tính‎‎iPhone & iPad‎

‎Trước khi bạn bắt đầu:‎‎ Chế độ bị giới hạn hoạt động trên các trình duyệt, do đó, bạn phải bật nó cho mỗi trình duyệt bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều cấu hình, bạn phải kích hoạt cho từng hồ sơ. 

‎Ứng dụng Android‎
 1. ‎Đăng nhập vào tài khoản của bạn.‎
 2. ‎Trên bên phải, bấm vào menu ‎‎ ‎‎.‎
 3. ‎Chọn ‎‎Settings‎‎ > General.‎
 4. ‎Bật hoặc tắt ‎‎Restricted mode ‎‎.‎
‎Trang web 
 1. ‎Đăng nhập vào tài khoản của bạn.‎
 2. ‎Ở phía trên bên phải, bấm vào menu ‎More Menu‎ ‎‎.‎
 3. ‎Bấm vào ‎‎Settings.‎
 4. ‎Bấm ‎Restricted mode để hoặc tắt.‎

‎Android TV‎

‎Lưu ý:‎‎ Điều này chỉ điều khiển các chế độ giới hạn trên TV Android của bạn.‎
 1. ‎Đăng nhập vào tài khoản của bạn.‎
 2. ‎Từ ‎‎trang chủ ‎‎màn hình, di chuyển xuống dòng ‎‎Apps‎‎ .‎
 3. ‎Chọn ‎‎YouTube‎‎.‎
 4. ‎Cuộn xuống và chọn ‎‎Settings‎‎.‎
 5. ‎Chọn ‎Restricted mode  hoặc ‎‎Safety mode.‎
 6. ‎Chọn ‎‎Enabled hoặc ‎‎Disabled‎‎.‎

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét