Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Khuyến cáo về an toàn giao dịch thanh toán trên máy tính

Phiên bản mới nhất
Khuyến cáo luôn luôn sử dụng các hệ điều hành và trình duyệt mới nhất để truy cập và thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Không sử dụng Windows XP. sử dụng Windows 10/8/7.
Kết quả hình ảnh cho new version
Luôn sử dụng phần mềm mới nhất, chính hãng

Thường xuyên cập nhật
Thường xuyên cập nhật các phần mềm chống virus, chương trình vá lỗi và bảo mật tương ứng với từng trình duyệt và hệ điều hành.
Kết quả hình ảnh cho keep up-to-date
Luôn cập nhật Windows
Trình duyệt web
Khuyến cáo sử dụng trình duyệt tốt sau đây. Nên sử dụng các trình duyệt khác nếu không bị bắt buộc sử dụng Internet Explorer.
    • Google Chrome (version 66.0.3396.79).
    • Mozilla Firefox (version  60.0.2).
    • Microsoft Edge (version 42.17134).
    • Internet Explorer 11 (version 11.48.17134) 
Kết quả hình ảnh cho Chrome +firefox+edge
Trình duyệt tin cậy


Sử dụng 01 phần mềm diệt virus và luôn được cập nhật
Kết quả hình ảnh cho avira or avast or avg or defender
Một số phần mềm diệt virus tốt và miễn phí
Kết quả hình ảnh cho symantec endpoint protection or kaspersky antivirus
Symantec Anivirus và Kaspersky antivirus (phần mềm tốt, có phí)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét