Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Phần mềm FastCopy để copy nhanh


Phần mềm FastCopy được sử dụng để copy dữ liệu từ trong máy tính ra ổ lưu trữ bên ngoài máy tính như ổ cứng USB, USB Flash Disk, thẻ nhớ SD Card.

Hướng dẫn sau đây hướng dẫn sử dụng FastCopy để copy chỉ những file bị thay đổi để backup dữ liệu trong máy tính ra ổ lưu trữ bên ngoài. Trong lần copy đầu tiên, phần mềm copy đầy đủ, toàn bộ dữ liệu.

FastCopy là phần mềm miễn phí.


Cách sử dụng FastCopy để copy file nhanh0.     Kết nối ổ lưu trữ ngoài USB vào máy tính
1.       Mục Source: chọn đường dẫn là đường dẫn của folder chứa file cần được sao lưu/copy. Trong ví dụ này là thư mục OneDrive-International.
2.       Mục DestDir: chọn đường dẫn là folder chứa folder được chỉ ra trong phần Source trên đây. Trong ví dụ này folder OneDrive-International được lưu trong ổ cứng ngoài USB G:\
3.       Chọn chế độ copy Diff (Newer) để copy các file mới được up nhật hoặc file chưa có trong DestDir.
4.       Check mục Estimate để biết được thời gian còn lại để copy xong. Để tránh lỗi dữ liệu, ACE  không di chuyển ổ cứng ngoài khi ổ chưa được ngắt kết nối USB với máy tính.
5.       Bấm vào Execute để bắt đầu copy dữ liệu.
Thông báo Finished hiện phía dưới cửa sổ chương trình khi quá trình copy được hoàn tất.


Các chế độ copy
Chế độ copy
Giải thíchDiff (Newer)
Copy file mới
Copy file nếu thời gian của file nguồn (Source) mới hơn đích (DestDir) hoặc file chưa được copy.
Sync (Size/ Date)
Đồng bộ
Copy nếu kích thước hoặc ngày của file khác nhau hoặc file chưa được copy. Và xóa tất cả các file và folder trong DestDir không tồn tại trong Source.
Diff (No Overwrite)
Không ghi đè file
Copy file không trùng tên.
Diff (Size/Date)
Khác thời gian
hoặc kích thước
Copy nếu kích thước hoặc thời gian của file khác nhau, hoặc nếu file chưa được copy.
Copy(Overwrite)
Copy ghi đè
Luôn copy và ghi đè nếu trùng tên file hoặc trùng tên thư mục.
Move (Overwrite)
Di chuyển
Luôn copy và ghi đè file và folder trên DestDir (nếu đã có) và xóa tất cả các tệp trong Source sau khi copy.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét