Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2023

Cách disable Secure Boot trên laptop Acer


Khởi động an toàn (Secure Boot) là một tính năng được thiết kế để ngăn phần mềm độc hại và phương tiện trái phép tải trong quá trình khởi động. Tùy chọn này được bật theo mặc định nhưng có thể tắt trong UEFI / BIOS. Sử dụng các hướng dẫn bên dưới để bật hoặc tắt khởi động an toàn.

  1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 10 giây để tắt hoàn toàn máy tính của bạn.
  2. Bật nguồn hệ thống. Ngay khi màn hình logo đầu tiên xuất hiện, hãy nhấn ngay F2 để vào BIOS.
  3. Sử dụng phím mũi tên phải để chọn Security.
  4. Sử dụng phím mũi tên xuống để chọn Set Supervisor Password và nhấn Enter.
  5. Tạo một mật khẩu và nhấn Enter. Nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấn Enter một lần nữa.
  6. Sử dụng phím mũi tên phải để chọn Boot.
  7. Nhấn phím mũi tên xuống để chọn Secure Boot và nhấn Enter.
  8. Bằng phím mũi tên, chọn Disable  và nhấn Enter.
  9. Nhấn phím F10 và chọn Yes để lưu các thay đổi và thoát khỏi BIOS.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Acer khuyên bạn nên xóa Set Supervisor Password ngay sau khi bật Secure Boot. Nếu bạn chọn không xóa Supervisor Passwordcủa mình, hãy đảm bảo bạn ghi lại mật khẩu đó để sử dụng trong tương lai.

Xuancomputer theo Acer

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét