Thứ Năm, 6 tháng 4, 2023

Lợi ích ảo hóa lưu trữ cho doanh nghiệp nhỏ là gì?

Giống như việc ảo hóa máy chủ cho phép các doanh nghiệp nhỏ trừu tượng hóa các tài nguyên máy tính riêng lẻ từ phần cứng vật lý, các lợi ích của ảo hóa lưu trữ cho CNTT doanh nghiệp nhỏ là sự hiệu quả và dễ dàng quản lý các tài nguyên lưu trữ thông tin. 

  


Thông thường, một doanh nghiệp nhỏ có các máy tính hoặc máy chủ riêng biệt, mỗi máy chủ đều có ổ đĩa cục bộ.  Vấn đề với một hệ thống được kết hợp chặt chẽ như vậy là bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các ổ đĩa đó đều ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các tài nguyên máy tính gắn với chúng.  Điều này có nghĩa là nếu một ổ đĩa bị lỗi, hệ thống kế toán có thể ngừng hoạt động. Mặc dù có nhiều cách để tạo dự phòng cho các máy chủ riêng lẻ, nhưng điều này ngày càng trở nên kém hiệu quả vì càng có nhiều máy chủ thì cơ sở hạ tầng lưu trữ gắn với máy chủ đó càng ít được sử dụng hiệu quả. 

  Bằng cách gộp dung lượng lưu trữ trong môi trường ảo, các doanh nghiệp nhỏ sẽ tiết kiệm tiền, có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn trong trường hợp xảy ra lỗi và tăng hiệu quả của hệ thống IT.

Ảo hóa lưu trữ cho doanh nghiệp nhỏ song hành cùng việc triển khai ảo hóa máy chủ cho doanh nghiệp nhỏ . Hewlett-Packard ước tính rằng ảo hóa lưu trữ có thể tăng mức sử dụng tài sản lưu trữ lên 300 phần trăm!  Theo IDC  được trích dẫn trong cùng một bài báo ở trên, việc hoàn vốn cho ảo hóa lưu trữ có thể chỉ trong vòng 04 tháng. 

Một số lợi ích của ảo hóa lưu trữ:

  • Ảo hóa lưu trữ tăng hiệu quả và giảm gánh nặng quản lý
  • Ổ đĩa cứng gắn liền với các hệ thống riêng lẻ trở thành nút cổ chai và điểm lỗi. Ảo hóa lưu trữ khắc phục vấn đề này.
  • Có thể tăng hiệu suất sử dụng lưu trữ lên 300 phần trăm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét