Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính (để bảo vệ mắt và xương sống)


Clip này rất hữu ích để biết cách chỉnh tư thế ngồi cho đúng khi làm việc với máy tính. Khi tư thế ngồi đúng thì chúng ta sẽ bảo vệ được thị lực và xương sống khi thời gian làm việc với máy tính kéo dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét