Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

IlovePDF - một trang web hay để chuyển đổi PDF trực tuyến và miễn phí

Một trang web hay để chuyển đổi PDF trực tuyến và miễn phí. Các dịch vụ miễn phí gồm.

  • Ghép nhiều file pdf thành 1 file.
  • Tách một file pdf thành nhiều file.
  • Nén file pdf để có cỡ file nhỏ hơn.
  • Chuyển file pdf thành file Word, Excel và PowerPoint.

Link trang web ILovePdf

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét