Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Bảo vệ trẻ em tren internet - Cấu hình thiết bị iOS 11 cho OpenDNS


Bài viết Cơ sở Kiến thức này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập thiết bị IOS của bạn để sử dụng OpenDNS.

Chú thích:
Các hướng dẫn này chỉ hoạt động cho các kết nối Wi-Fi vì iOS không cho phép bạn thay đổi máy chủ DNS khi được kết nối với mạng di động. Ngoài ra, các thay đổi là dành riêng cho mạng, vì vậy bạn sẽ cần thay đổi máy chủ DNS mỗi khi bạn kết nối với mạng không dây mới. Tin vui là iOS ghi nhớ các cài đặt, do đó bạn sẽ không phải lặp lại các thay đổi này bất cứ khi nào bạn kết nối lại với một mạng đã biết.
Ngoài ra, điều này hoạt động tương tự trên tất cả các thiết bị iOS.
 

 

 

 

 

Thay đổi cài đặt DNS thiết bị IOS của bạn:

 1. Từ màn hình chính của thiết bị IOS, chạm vào Cài đặt .
 2. Nhấn Wi-Fi, đảm bảo nó được bật và mạng không dây của bạn được kết nối.
 3. Nhấn vào i.jpg biểu tượng bên cạnh mạng không dây của bạn, như hiển thị bên dưới.

  iPad_1.png
 4. Màn hình hiển thị bên dưới xuất hiện. Nhấn vào trường Cấu hình DNS .

  iPad_2.png
 5. Đảm bảo Hướng dẫn được chọn và xóa các máy chủ DNS hiện tại bằng cách nhấn vào Xóa.png ký hiệu.

  iPad_3.png
 6. Nhấn vào Thêm máy chủ   nhập các bộ phân giải OpenDNS 208.67.222.222. Lặp lại quy trình này để thêm một máy chủ DNS khác như sau 208.67.220.220, như hiển thị bên dưới.
 7. Nhấn Save để thoát menu.

  iPad_4.png
Bạn đã cập nhật xong máy chủ DNS thiết bị IOS của bạn!

Để kiểm tra kết quả công việc trên đây. Bạn mở link này https://welcome.opendns.com  Nếu điện thoại hiện lên trang web sau đây thì có nghĩa là THÀNH CÔNG- điện thoại đã được an toàn, nội dung truy cập bị giới hạn cho trẻ em.


Checkmark

Welcome to OpenDNS!


Your Internet is safer, faster, and smarter
because you’re using OpenDNS.


Thank you!

 


Nguồn tham khảo 
https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/228008947-IOS-11-Configuration-for-OpenDNS 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét