Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

Bảo vệ trẻ em tren internet - Hướng dẫn cấu hình điện thoại Android cho OpenDNS


Bài viết trong Cơ sở Kiến thức này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập thiết bị Android của mình để sử dụng OpenDNS.
 

Chú thích:
Các hướng dẫn này chỉ hoạt động cho các kết nối Wi-Fi vì Android không cho phép bạn thay đổi máy chủ DNS khi được kết nối với mạng di động. Ngoài ra, các thay đổi là dành riêng cho mạng, vì vậy bạn sẽ cần thay đổi máy chủ DNS mỗi khi bạn kết nối với mạng không dây mới. Tin vui là Android ghi nhớ các cài đặt, do đó bạn sẽ không phải lặp lại những thay đổi này bất cứ khi nào bạn kết nối lại với một mạng đã biết.
  

Thay đổi cài đặt DNS của Android:

 1. Từ màn hình chính của Menu Android, chạm vào Cài đặt .
 2. Nhấn Wi-Fi trên menu. Màn hình hiển thị bên dưới xuất hiện, liệt kê tất cả các mạng mà điện thoại của bạn có thể khám phá.
  AndroidWiFiMothy.jpg
 3. Nhấn và giữ Mạng mà bạn đã kết nối và nhấn Sửa đổi mạng .

  AndroidWiFiModify.jpg
 4. Trên một số thiết bị, bạn có thể cần chọn hộp "Nâng cao" để xem các cài đặt khác. Để điều chỉnh cài đặt DNS Android của bạn, bạn sẽ cần chuyển cài đặt IP từ DHCP sang Tĩnh . Sau khi thay đổi, menu sẽ xuất hiện với các cài đặt DNS có sẵn để chỉnh sửa. Đừng lo lắng về việc chỉnh sửa địa chỉ IP vì thiết bị Android sẽ điền địa chỉ IP mà nó có được thông qua DHCP. Thêm trình phân giải DNS của chúng tôi (208.67.222.222 và 208.67.220.220) vào các mục nhập cho DNS 1DNS 2 như dưới đây:

  AndroidWiFiStatic.jpg
 5. Lưu các thiết lập của bạn. 
     Bạn đã cập nhật máy chủ DNS của thiết bị Android!

Để kiểm tra kết quả công việc trên đây. Bạn mở link này https://welcome.opendns.com  Nếu điện thoại hiện lên trang web sau đây thì có nghĩa là THÀNH CÔNG- điện thoại đã được an toàn, nội dung truy cập bị giới hạn cho trẻ em.


Checkmark

Welcome to OpenDNS!


Your Internet is safer, faster, and smarter
because you’re using OpenDNS.


Thank you!

 Nguồn tham khảo
https://support.opendns.com/hc/en-us/articles/228009007-Android-Configuration-instructions-for-OpenDNS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét