Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Điện toán biên là gìĐiện toán biên là một mạng lưới các trung tâm xử lý dữ và lưu trữ dữ liệu cục bộ trước khi nó được gởi đến Trung tâm dữ liệu hoặc đưa lên các Đám mây. Nó tối ưu hóa các hệ thống truyền dẫn để tránh gián đoạn hoặc làm chậm việc gửi và nhận dữ liệu. Mọi thứ được tính toán để xử lý ngay tại các biên (Edge) của hệ thống mạng.

Với điện toán biên, mỗi thiết bị – có thể là bất cứ thứ gì từ máy tính xách tay, bộ cảm biến trong các thiết bị IoT cho đến các thiết bị miễn có hỗ trợ kết nối Internet – sẽ xử lý một số dữ liệu ngay tại chỗ thay vì đưa tất cả lên đám mây Bằng cách lưu trữ một số dữ liệu cục bộ, nó tăng tốc quá trình thu thập và chia sẻ một lượng lớn dữ liệu có thể được kết hợp với một thiết bị được kết nối IoT.

Nguồn tham khảo
NTCCloud - https://www.ntccloud.vn/dien-toan-bien-edge-computing-p3447.html

Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Edge_computing

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét