Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Sự khác biệt giữa SATA I, SATA II và SATA III

Sự khác biệt giữa SATA I, SATA II và SATA III là gì?

photo: wikipedia

Giao diện SATA I (phiên bản 1.x), chính thức được gọi là SATA 1.5Gb/s , là giao diện SATA thế hệ đầu tiên chạy ở tốc độ 1,5 Gb/s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 150MB/s.

Giao diện SATA II (phiên bản 2.x), chính thức được gọi là SATA 3Gb/s , là giao diện SATA thế hệ thứ hai chạy ở tốc độ 3.0 Gb/s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 300MB/s. Giao diện

SATA III (phiên bản 3.x), chính thức được gọi là SATA 6Gb/s , là giao diện SATA thế hệ thứ ba chạy ở tốc độ 6.0Gb/s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 600MB/s. Giao diện này tương thích ngược với giao diện SATA 3 Gb/s.

Thông số kỹ thuật của SATA II cung cấp khả năng tương thích ngược với chức năng trên các cổng SATA I. Thông số kỹ thuật của SATA III cung cấp khả năng tương thích ngược với chức năng trên các cổng SATA I và SATA II. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của ổ đĩa sẽ chậm hơn do giới hạn tốc độ thấp hơn của cổng.

Ví dụ: SSD SanDisk Extreme, hỗ trợ giao diện SATA 6Gb/s và khi được kết nối với cổng SATA 6Gb/s , có thể đạt tốc độ đọc tuần tự lên tới 550/520MB/s và tốc độ ghi tuần tự. Tuy nhiên, khi ổ đĩa được kết nối với cổng SATA 3 Gb/s , nó có thể đạt tốc độ đọc tuần tự và tốc độ ghi tuần tự lên tới 285/275MB/s.

Theo sandisk.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét