Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Dưới đây là kế hoạch đáng sợ của Lầu Năm Góc cho Người máy siêu chiến binh


Một báo cáo từ Trung tâm sinh hóa chỉ huy phát triển khả năng chiến đấu quân đội Mỹ trình bày chi tiết những gì các lĩnh vực điều khiển học có thể trông giống như trong năm 2050. Các báo cáo nhằm xác định tiềm năng của máy được tích hợp chất trong cơ thể con người để tăng thêm và nâng cao hiệu suất của con người . nhận thức cộng đồng nghèo có thể là một rào cản đối với việc thông qua khối lượng của điều khiển học. Bốn khu vực có thể xảy ra của việc tăng cường siêu thị giác, thính giác tăng cường, tăng cường cơ bắp, và truyền dữ liệu hai chiều giữa não và một thiết bị giao diện não. khuôn khổ pháp lý và đạo đức có thể cần phải được thay đổi vào tài khoản cho điều khiển học. Ảnh hưởng đầy đủ các công nghệ điều khiển học vẫn đang được xác định, và có khả năng là cân nhắc nhất luân lý, đạo đức, và pháp lý sẽ được thực hiện sau khi công nghệ này trở nên phổ biến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét