Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Facebook đang xây dựng một hệ điều hành riêng


Facebook không muốn phần cứng của họ phụ thuộc vào Google và hệ điều hành Android. Vì vậy FB đã bắt đầu phát triển hệ điều hành riêng của mình từ đầu. Sử dụng hệ điều hành riêng của mình, Facebook sẽ có quyền kiểm soát nhiều hơn các tính năng xã hội và sự riêng tư. Một khả năng là một hệ điều hành tùy chỉnh có thể được phát triển đặc biệt cho thực tế tăng cường (Augmented Reality). Nỗ lực trước đó của Facebook trong việc phát triển hệ điều hành riêng của mình đã thất bại. Một văn phòng mới cho đội AR / VR sẽ là nơi đặt khoảng 4.000 nhân viên và cho phép công chúng đến chơi với thực tế tăng cường của Facebook và các sản phẩm thực tế ảo. Facebook đang xem xét thực hiện một không gian bán lẻ để mọi người cũng có thể mua thiết bị này. Facebook đã được tập trung nhiều vào phần cứng, vì Facebook nhằm mục đích để theo kịp với công nghệ mới để tiếp tục khai thác dữ liệu.

Theo TechCrunch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét