Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

'Đây là canh tác của tương lai': sự trỗi dậy của các phòng thí nghiệm thực phẩm thủy canh


Một trang trại thẳng đứng trong nhà với kỹ thuật tiên tiến đang phát triển một loạt các loại cây trồng bên trong tầng hầm ở Liverpool. Đô thị trại được thành lập vào năm 2014,  salad và rau có lá quanh năm trên giường bọt đầy xếp chồng lên nhau theo chiều dọc mà không cần ánh sáng mặt trời tự nhiên và đất. phương pháp truyền thống của nông nghiệp không còn bền vững, và  thay đổi hoàn toàn các phương pháp sản xuất lương thực là cần thiết. Những chương trình sản xuất lương thực thay thế đối mặt với thách thức thực sự về tài chính. Chi phí phải được theo dõi chặt chẽ để quản lý công việc kinh doanh. Urban Farm có một kế hoạch để đảm bảo kinh doanh của họ là khả thi. Chiến lược của nó là để bắt đầu sản xuất nhỏ và tăng do nhu cầu tăng lên.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét