Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Tính năng của Dropbox cho phép bạn dễ dàng gửi một tập tin giống như WeTransferDropbox Transfer là một cách mới để chia sẻ file. Người dùng có thể chia sẻ một liên kết đến tập tin và người nhận có thể trực tiếp tải về các tập tin từ trang chuyển nhượng hoặc lưu nó vào tài khoản Dropbox của mình. Hệ thống này cũng tương tự như các dịch vụ chia sẻ file khác như WeTransfer. Dropbox Transfer sẽ cho phép người dùng gửi lên đến 100MB file với một tài khoản miễn phí. Thuê bao Dropbox Professional sẽ có thể chuyển lên đến 100GB, mật khẩu bảo vệ chuyển, chọn một ngày hết hạn cho các tập tin, và tùy chỉnh hình nền trên trang chuyển nhượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét