Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Lập trình máy tính bây giờ khác so với cách đây 20 năm như thế nào?


Lập trình máy tính đã thay đổi đáng kể trong vòng 20 năm trở lại đây, và bài viết trên blog này chứa một danh sách dài những điều mà đã thay đổi. Một số khái niệm lập trình như không thay đổi, phù hợp với mô hình, và đệ quy đuôi hiện nay thường được sử dụng. Rất nhiều phần mềm máy tính để bàn hiện nay chỉ là một trang web đi kèm với một trình duyệt. Hệ sinh thái quản lý gói hiện nay là phổ biến, và người ta không còn phải tìm kiếm thông qua các trang web ngẫu nhiên và làm theo hướng dẫn phức tạp để cài đặt thư viện. An ninh đã trở thành tập trung nhiều hơn. Có rất nhiều thay đổi khác được liệt kê trong bài viết.

Theo medium

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét