Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Nguồn tài liệu tuyệt vời trên YouTube cho các nhà phát triển


Kho này chứa một danh sách các kênh YouTube về phát triển phần mềm. Danh sách này được chia thành tiếng Anh và không phải tiếng Anh phần. Tài nguyên trong phần tiếng Anh bao gồm hướng dẫn, cung cấp thông tin, sống mã hóa, phần mềm giải trí, lập trình cạnh tranh, chuẩn bị phỏng vấn, các kênh đang hoạt động, kênh sắp có hay kênh đã ngừng hoạt động. Các phần không phải tiếng Anh bao gồm Nga, Tiếng Hin-ddi, Thổ Nhĩ Kỳ, và các kênh truyền hình Ý.

Theo Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét