Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Robot hai chân chuyển đồ đã được bán cho khách hàng đầu tiên - FordAgility Robotics đã tạo ra con robot hai chân của mình có tên là Digit để bán. Khách hàng đầu tiên của nó là Ford. Ford đã thử nghiệm robot giao xe kể từ tháng năm 2019. Digit có khả năng mang các vật nặng lên đến 18kg và có thể điều hướng bán tự động. Nó đòi hỏi một số hướng dẫn để tránh các trướng ngại vật. Giá cụ thể cho mỗi con chưa được tiết lộ nhưng nó nằm trong khoảng dưới 1 triệu đô. Agility Robotics hy vọng sẽ được làm tối đa 30 con trong năm 2020.

Bạn có thể xem clip về Digit tại đây.

Theo technologyreview

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét