Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Freelancing ở Phần Lan trên GitHub Repo


Ở Phần Lan, hầu hết các thông tin được cung cấp bởi cơ quan chức năng liên quan đến làm việc tự do (freelancing) là dành cho người dân nói chung và thông tin cụ thể cho các nhà phát triển là thưa thớt. Hướng dẫn này là một bản tóm tắt các thông tin có liên quan cho những người muốn làm việc như các nhà phát triển phần mềm tự do ở Phần Lan. Nó bao gồm các thông tin cho người nước ngoài muốn bắt đầu một công ty mới, liên kết với các tổ chức lao động hành nghề tự do, thông tin về cách nộp đơn xin trợ cấp khởi động, và các mẹo nhỏ khác mà sẽ làm cho trở thành một một quá trình dễ dàng hơn freelancer.

Theo Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét