Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Thư viện icon Heroicons (GitHub Repo)Heroicons là một tập hợp miễn phí các biểu tượng SVR chất lượng cao của MIT cấp phép . Bộ này có 140 biểu tượng cho mỗi phong cách hiện. Các nhà phát triển chỉ có thể sao chép mã nguồn cho các biểu tượng và dán trực tiếp vào HTML của họ.

Theo Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét