Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Datascope- chuyển biểu mẫu giấy thành form trên điện thoại thông minh


Datascope là một trình tạo biểu mẫu dễ dàng, trực quan và mạnh mẽ cho phép bạn tạo các biểu mẫu di động hoạt động ngoại tuyến. Hợp lý hóa và tổ chức công việc của các đội lĩnh vực với Datascope.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét