Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Hướng dẫn từng bước thiết lập CI & an toàn hiện đại

Drone trên máy chủ VPS

Đối với phát triển ứng dụng hiện đại, nó là rất quan trọng để cung cấp các thay đổi cho môi trường trực tuyến càng nhanh càng tốt. Nó cho phép chủ sở hữu sản phẩm xem và kiểm tra tính toàn vẹn của sản phẩm phát triển nhanh hơn, nhanh hơn cung cấp thông tin phản hồi cho nhóm nghiên cứu và kết quả là tiết kiệm rất nhiều tiền để cải thiện.

Điều quan trọng là phải cung cấp những thay đổi nhanh nhất có thể trong phát triển ứng dụng hiện đại. Có thể đạt được tích hợp liên tục an toàn bằng cách sử dụng DroneCI, GitHub và Slack. Drone đòi hỏi một VPS với SSH truy cập và một IP công cộng. Có thể thiết lập một ứng dụng web đơn giản miễn phí bằng cách sử dụng dịch vụ Amazon Cloud VPS. Hướng dẫn từng bước trong bài gốc.

Theo devforth

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét