Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Giải pháp của New York do thiếu dung dịch khử trùngDo thiếu các dung dịch rửa tay khô vì lo ngại coronavirus, New York đã bắt đầu cho các tù nhân sản xuất riêng của mình. Chất rửa tay khô sạch sẽ được sản xuất bởi các tù nhân với thù lao 16 xu một giờ. Giá dung dịch rửa tay khô đã tăng vọt, và chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ tiết kiệm rất nhiều khi họ có kế hoạch phân phối sản phẩm cho các trường học, chính quyền địa phương, nhà tù, và các tổ chức công cộng khác miễn phí. 

Theo USAtoday

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét