Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

Universal-data-tool (GitHub Repo)


Universal Data Tool dữ liệu là một ứng dụng web để chỉnh sửa và chú thích hình ảnh, văn bản, âm thanh, và tài liệu. Người dùng có thể cộng tác với những người khác trong thời gian thực, quy mô hàng chục ngàn điểm dữ liệu mỗi bộ dữ liệu, sử dụng CSV hoặc JSON, tích hợp UDT thành một Phản ứng ứng dụng, và nhiều hơn nữa.

Theo GitHub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét