Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Spotify giới thiệu API Podcast APISpotify đã phát hành một API podcast mới cho các nhà phát triển. API này cho phép các nhà phát triển khám phá tất cả các dữ liệu công cộng trên Spotify. Ví dụ, tên các chương trình, mô tả. Các nhà phát triển sẽ có thể tìm kiếm thông qua danh mục hơn 700.000 podcast Spotify. API sẽ cho phép các ứng dụng để thực hiện hành động thay mặt cho người sử dụng.

Nguồn podcasters.spotify.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét