Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Thư viện pgsync (GitHub Repo)

pgsync là một công cụ dòng lệnh cho đồng bộ hoá dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu Postgres. Tốc độ đồng bộ nhanh hơn 4 lần so với các công cụ truyền thống trên một máy 4-core, đã được xây dựng trong các phương pháp để ngăn chặn dữ liệu từ rời khỏi máy chủ, và có thể đồng bộ bảng một phần, nhóm các bảng, và các hồ sơ liên quan.

Nguồn Github

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét