Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Thiết bị Portal TV video chat của Facebook đã được bán hết

Facebook Portal TV (ảnh; Facebook)

Mọi người đã từng chỉ trích Facebook khi họ lần đầu tiên đề xuất ý tưởng đưa một camera Facebook và micro trong nhà. Bây giờ, người tiêu dùng đã đặt những nỗi sợ hãi sang một bên, và Portal TV đã được bán hết trên trang web và các nhà bán lẻ như Best Buy của Facebook. Facebook Portal TV là một thiết bị chuyển một TV thành một màn hình chat video lớn. Các tiện ích Facebook Portal khác vẫn có sẵn.

Theo CNBC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét