Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Video một drone "dắt" bộ trong thời gian cách ly do dịch


Một đoạn video về một con chó  "dắt đi" bởi một drone.  Đoạn video này tương tự một cảnh trong Back to the Future 2. The American Kennel Club khuyến cáo mọi người dùng drone theo cách này.

Theo simplemost

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét