Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

Web Skills (GitHub Site)Web Skills cho thấy một cái nhìn tổng quan và trực quan về kỹ năng hữu ích để  thành một nhà phát triển web. Web Skills  chia từng chủ đề thành các thành phần chính và có các liên kết để bắt đầu học từng kỹ năng. Các chủ đề chính bao gồm nguyên tắc cơ bản, khả năng tiếp cận, các thành phần web, kiến ​​trúc, thuật toán, cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn nữa.

Nguồn github.io

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét